Profielen stellen.De metselaar metselt tussen profielen.
Dit zijn houten of aluminium balken van 3meter lang ( verdiepingshoogte) de balken zijn 90 x 90 mm. of 76 x 90 mm.
De profielen moeten zuiver haaks, vlak en recht zijn en schoon van specieresten.

De profielen plaats je op de hoeken van de muren, op de profielen worden de lagen van het metselwerk afgetekend.( lagenmaat ).
Tussen de profielen wordt de metseldraad gespannen waarlangs de stenen worden gemetseld we noemen dat het opsteken van de metseldraad.
De profielen moeten zuiver rechtop ( te lood ) staan, we noemen dat profielen stellen.
Op een betonnen fundering zet je de profielen vast met een klamp op de fundering.
De klamp spijker je vast met 2 betonspijkers.

Profielen stellen:Onder het profiel bevestig je een plankje we noemen dat de klamp of klis.


Het profiel wordt op de juiste plaats gezet.
De klamp wordt met 2 betonspijkers op de fundering vastgezet.
Laat de spijkers iets uitsteken zodat je ze later gemakkelijk kunt verwijderen.

De schoren worden met 2 spijkers bovenaan de profielen bevestigd.

Vervolgens worden de profielen gesteld ( in het lood gezet ).
Je kunt dit doen met een schietlood of stelwaterpas.Het schietlood bestaat uit een houten klos en een lood van messing of koper.

De klos is iets breder als het lood zo dat dit altijd vrijhangt.

Bij stevige wind is het schietlood lastig te gebruiken omdat het dan niet stil blijft hangen.

In dat geval gebruik je een stelwaterpas.


Waterpas of stelwaterpas. ( 1600 - 1800 of 2000 mm. lang ).
Nog beter werkt een elektronische waterpas.
Deze laat een pieptoon horen als de waterpas exact te lood staat.Schietlood vliegt.

Schietlood sleept.

Schietlood verticaal.


Met 2 man wordt nu het profiel gesteld.
1 man staat bij het profiel met een schietlood of stelwaterpas, een tweede man zit bij het piketje waaraan de schoor vast moet.
Als het profiel schuin staat roept met halen of brengen ( zie tekening ).
Wanneer het profiel exact te lood staat roept men maken en bevestigd de tweede man de schoor met 2 spijkers aan het piketje.


Wanneer er meerdere profielen naast elkaar komen te staan kan men deze aan elkaar bevestigen met koppellatten.


Op de zelfde wijze worden deur en raamkozijnen gesteld.
Op een bouwwerk zie je een wir-war van profielen, schoren, deurkozijnen, raamkozijnen, koppellatten enz.


Uitzetten lagenmaat - het peil uitzetten:Bij het aftekenen van de lagenmaat op de profielen maak je gebruik van het 1 meter peil.
Het 1 meter peil wordt 1 meter boven de vloer afgetekend op het profiel.
Het 1 meter peil wordt daar op afgetekend omdat het een gemakkelijk af te lezen hoogte is.

Het 1 meter peil wordt met een rechte haakse lat en een waterpas overgebracht op de andere profielen.


Met de lagenlat worden de lagenmaten afgestreept op de profielen.
De lagenlat is een lat waarop de lagen zijn afgetekend.

Zie:Lagenmaat.


Het opsteken van de metseldraad:De metseldraad bevestigen aan de profielen kan op verschillende manieren.
Naast elkaar zie je:

Spouwmuur stellen:Profielen koppelen.

Klampen aanbrengen.


Je begint met de de profielen te koppelen en klampen onder de profielen aan te brengen.

Het eerste koppel wordt gesteld met 2 schoren.


Het tweede koppel wordt gesteld met 1 schoor.


De achterste profielen worden gesteld.

Spouwmuur met hoek stellen:Het hoekprofiel en het eerste koppel worden gesteld met schoren.

Het tweede koppel wordt gesteld met een schoor.


Het profiel in de binnen hoek wordt gesteld met een schoor naar het tweede koppel.


De achterste profielen worden gesteld.
Eventueel kunnen nog 2 schoren aangebracht worden.

Koppenlat:Op de koppenlat staat de koppenmaat afgetekend.
Met een stukje lei of potlood zet je iedere keer de plaats van de voegen op de voorkant of bovenkant van de vorige laag.
Op deze manier komen de stootvoegen precies boven elkaar te liggen, vooral bij lange muren is dit belangrijk.

De koppenlat wordt alleen gebruikt voor ingewikkelde metselverbanden en/of lange muren, het is dan belangrijk dat het metselverband niet verstoord wordt.
Ook wordt de koppenlat wel gebruikt om zo af en toe ( om de 4 of 5 lagen ) het metselverband te controleren.

Op de koppenlat begin je met een kop -voeg, vervolgens een aantal koppen en als laatste een halve kop, dan kun je ook drieklezoren aftekenen bij een klezoor verband.


Terug Home Volgende pagina

De spouwmuur.