Personeelskosten
0
Directie
Personeel/meewerkende partner
Huisvestingskosten
0
Kantoorkosten
0
Autokosten
0
Reclamekosten
0
Rente- en bankkosten
0
Afschrijvingen
0
Overige algemene kosten
0
Totaal:    €
0